Skip to main content

eskualdeak

Ipar-data [159]

Gaindegiak, Ipar Euskal Herriko udalerri bakoitzerako 147 adierazlez osatutatako dosierrak osatu eta argitaratu ditu “Ipar-Data [159]” izeneko argitalpenean. Beraz, ahalegin berezia egin du udalerrien ezaugarri sozio-ekonomikoak ezagutzeko adierazle zerrenda askotarikoa osatzen, horretarako informazio iturri desberdinak aintzat hartuz.

Euskal Herria Eskualdeka

Sar hitza

Eguneroko lanak ematen die/digu herriei eta pertsonoi bizimodua eta elkarbizitza garatzeko beharrezko aberastasuna. Herri bakoitzak urtetako ahaleginaren bidez bere komunitatea hezurmamitu du. Era horretan egin zuten gure arbasoek ñabardurez betetako Euskal Herri hau.