Albisteak

Egitura adierazleen txostena

TXOSTENA

  • Izenburua: "BIZKAIAREN EGOERA EUSKAL HERRIAREN ETA EUROPAR BATASUNAREN ALDEAN. Hurbilpen bat egitura adierazleen bitartez."

  • Hizkuntza: euskara.

  • Orrialdeak: 88.

Lana irakurtzeko aukera jarraian.

EGITURA ADIERAZLEAK

Egitura adierazleak Europako Batzordeak eta Kontseiluak erabakitako aldagai estatistiko batzuk dira. Lisboako helburuekin dute zerikusia, eta EBko herriek eta erregioek lortutako aurrerapenak neurtzeko erabiltzen dira. Emaitzak AEBekin eta Japoniarekin alderatzea daude.

Kasu honetan, eta ahalegin xume honen bitartez, Gaindegiak Euskal Herriko egitura adierazleak aztertu nahi izan ditu.

EGITURA ADIERAZLEAK

Euskal Herriko gazteriaren erradiografia

Eremu jakinetan lan egiten duten eragile, elkarte nahiz norbanakoei galde eginda Euskal Herriko gazteriaren kontseiluak bertoko gazteen errealitatea jasotzen duten dokumentuak sortu ditu.

Ipar Euskal Herriko gazteria

Garapen Kontseiluak eta Hautetsien kontseiluak ipar Euskal Herriko gazteriaren inguruko azterketa kaleratu zuen 2006ko abenduaren 11n.

Bertan, bi lan biltzen dira: datu kualitatiboen bilketa, hots, 136 gazteri eginiko elkarrizketen ondorioak eta datu kuantitatiboen emaitzak, INSEE-k 1999an ateratako errolda zentsutik eratorritako datuen azterketa.

Nafarroako gaztediaren txostena 2004

Nafarroako gobernuak bertako gazteriaren behar, kezka eta desirak jakin asmoz Andréu López Blasco doktorearen gidaritzapean Nafarroako Gazteriaren Txostena 2004 lana egikaritu zuen.

Euskadiko Gazteen Panoramika

Gazteen Euskal Behatokiak argitaratutako azken ikerketa soziologikoak (2007/02/02) euskadiko gazteen panoramika aztertzen du.

Lanaren lehenengo atal honetan, adierazle soziodemografikoak lantzen dira, eta etorriko den bigarren batean sozioekonomikoak landuko dira.

Demografia dosierra

Euskal Herriko demografia eta ugalkortasunaren inguruko datu estatistikoak, prospekzio demografikoa, iritzi artikuluak... Gaindegiako demografia dosierrean.

Iritzi artikulua

Ugalkortasuna adituen ikuspuntutik

Amaia Elizagarate soziologoak "Ugalkortasuna atakan" izeneko iritzi artikulua idazten du.