Albisteak

Kapitalaren ihesa

Azken hamarkadan, iturri ofizialek erregistraturiko mugimenduaren arabera, Hego Euskal Herrian askoz gehiago izan da atzerriratutako kapital ekonomikoa erakarritakoa baino. Jarraian azaltzen da zein bilakaera izan duen eta zein sektoretan eman diren galera eta irabazi nagusiak.

Landa eremua biztanleria galtzen ari da

Euskal Herriko biztanleriaren hazkundeak ñabardura ugari izan ditzake aztergai dugun alderdiaren arabera. Krisialdi ekonomikoaren hasierak inflexio puntu bat markatu zuen, 2008az geroztik, Euskal Herriko biztanleria murrizten ari baita eta horren ondorio nabarmenenak landa gunean antzeman daitezke.

Aldaketa makroekonomikoak

2008ko krisiak ekarritako finantza kolpeak mundu mailan herrialde askoren BGPren bat bateko beherakada eragin zuen. Euskal Herria 2008ko BGP zifretara hurbiltzen ari da, nahiz eta ez den lehengo bera egungo BPGaren egitura.

Ezaugarri demografiko kezkagarrien euskal geografia

Azken hamarkadetako biztanleriaren bilakaerak ekarri du egungo egitura demografikoa. Populazioaren zahartze prozesuak, lurraldekako haur eta gazteen kopuru desorekatuak edota emakumeen presentzia ezegonkorrak eragina izan dute Euskal Herriko demografiaren bizitasunean.

Biztanleria kopuruaren bilakaera

Euskal Herriko eta munduko ezaugarri demografikoak

Euskal Herriko gizarteak izan duen bilakaera demografikoa bertan gertatzen diren aldaketa sozial, politiko edo ekonomikoei lotzen zaie, baina baita mundu mailan eragiten duten aldaketa makroei ere. Hori horrela, Euskal Herriaren egoera hobeto ulertu eta kokatzeko, interesgarria da mundu mailako ikuspegitik behatzea eta beste herrialdeetan gertatzen denarekin alderatzea.

industria-hiri-nagusien-bilakaera-biztanleria

Industria hiri nagusien bilakaera

Euskal Herriko hiri eta herriek azken hamarkadetan izan duten garapenari so eginez, euskal geografian desorekak indartzen ari direla esan zitekeen. Bilakaera horretaz jabetzeko, industrialak izan diren udalerri handien eboluzioa nolakoa den ikusiko dugu.