Albisteak

Berrikuntza posizionamendua apaltzen europako testuinguruan

Europako beste herrialdeekin alderatuta, ikerketa eta berrikuntza arloetan posizio ona gorde izan du Euskal Herriak, Euskadiko Autonomia Erkidegoak batez ere. Azken datuek adierazten dute, ordea, beherakada bat egon dela EAE eta Nafarroako ahalegin ekonomikoan

Nazioartekotzea, esportazioei eusteko estrategia

Krisi aroko lehen urteak pasa ondoren Euskal Herriko esportazioak nazioartekotu egin dira eta horrek lagundu du, neurri handi batean, Espainiara egin ohi ziren esportazioen beherakada leuntzen. Baina azken urtetan euskal esportazioen kopuruak gora egin badu ere, oraindik ez dira 2008ko zifrak eskuratu. Bilakaera horren inguruko xehetasunak azaltzen dira jarraian.

Kapitalaren ihesa

Azken hamarkadan, iturri ofizialek erregistraturiko mugimenduaren arabera, Hego Euskal Herrian askoz gehiago izan da atzerriratutako kapital ekonomikoa erakarritakoa baino. Jarraian azaltzen da zein bilakaera izan duen eta zein sektoretan eman diren galera eta irabazi nagusiak.

Landa eremua biztanleria galtzen ari da

Euskal Herriko biztanleriaren hazkundeak ñabardura ugari izan ditzake aztergai dugun alderdiaren arabera. Krisialdi ekonomikoaren hasierak inflexio puntu bat markatu zuen, 2008az geroztik, Euskal Herriko biztanleria murrizten ari baita eta horren ondorio nabarmenenak landa gunean antzeman daitezke.

Aldaketa makroekonomikoak

2008ko krisiak ekarritako finantza kolpeak mundu mailan herrialde askoren BGPren bat bateko beherakada eragin zuen. Euskal Herria 2008ko BGP zifretara hurbiltzen ari da, nahiz eta ez den lehengo bera egungo BPGaren egitura.

Ezaugarri demografiko kezkagarrien euskal geografia

Azken hamarkadetako biztanleriaren bilakaerak ekarri du egungo egitura demografikoa. Populazioaren zahartze prozesuak, lurraldekako haur eta gazteen kopuru desorekatuak edota emakumeen presentzia ezegonkorrak eragina izan dute Euskal Herriko demografiaren bizitasunean.