Skip to main content

Kontratazioak Euskal Herrian

Ekonomiaren osasuna neurtzen duten adierazleen artean, kontratazioek dute inpaktu zuzenena herritarrengan, joera positiboak enplegua dakarren aldetik.

Txosten honetan Euskal Herriko kontratazioen argazkia egin nahi izan du Gaindegiak: horien bilakaera 2007 urtetik hona, krisialdiaren eragina, kontratatzio motak.... Gizon eta emakumeen arteko desberdintasunei ere begiratu die, baita Euskal Herriko lurralde eta eskualdeen arteko desorekei ere. Europako lurraldeei buruzko zenbait datu ere ekarri ditu Gaindegiak txostenera.