Des-herria: hausturak eta etenak Euskal Herria

Des-Herria: Hausturak eta etenak Euskal Herrian
Egilea: 
Gaindegia (Ipar Hegoa Fundazioa)
Argitaratzailea: 
Ipar Hegoa Fundazioa eta Gaindegia
Noiz argitaratua: 
2017ko otsaila
Argitalpenaren hizkuntza: 
Euskara

Gaindegiak Ipar Hegoa fundazioarentzat egindako azterlana Euskal Herriaren egungo testuinguru sozioekonomikoa ulertzeko hurbilpen bat da.