Albisteak

Pobrezia gorabidean eta lurralde desorekak agerian

2008 geroztik, EAEko txiroen eta aberatsen arteko tartea handitu egin da. Gero eta gehiago dira txirotasunaren atalasean kokatzen direnak edo bazterketan erortzeko arriskuan daudenak. Jarraian ematen da datu kezkagarri hauen berri. Azken urteotako bilakaerak agerian jarri du gure herriak egoera hauei aurre egiteko dituen mugak burujabetasunari dagokionez, are gehiago gure ekonomiaren eraginkortasuna den neurrikoa izanda

Bi pentsio sistema: bi errealitate

Finantza krisiaren ondorioek ekarri duten kezketako bat egungo pentsio sistemaren iraunkortasunarena izan da: erretiroa hartzen dutenen hazkundeak eta lanean daudenen murrizteak likidezia falta sorrarazi du, eta horrek berekin ekarri du erretiratzen direnetariko asko pobreziaren atalasaren azpian kokatzea.

Prekarietatearen feminizazioa

Lan merkatuaren prekarizazioa bereziki indartsua izan da emakumezkoen artean. 2014. urtean sabaia jo ondoren, egun Euskal Herriko emakumezko aktiboen heren bat langabezia eta prekarietatean da (%32,3).

Enpleguaren prekarizazioa

Hego Euskal Herrian 2008 urteaz geroztik emandako bilakaera medio, Euskal Herriko aktiboen laurden bat langabezian edo prekarietate egoeran bizi da (%25,3). Espainiaren joerari jarraiki, Euskal Herriko langabezi eta prekarietate mailak aise gainditzen du Europar Batasuneko egoera orokorra.

Gero eta emakume gutxiago landa eremuan

Biztanleriaren sexu eta eskualdekako azterketa demografikoak agerian jarri du Euskal Herriko landa guneetatik urruntzen ari direla emakumeak. Ikus ditzagun datuak.

Berrikuntza posizionamendua apaltzen europako testuinguruan

Europako beste herrialdeekin alderatuta, ikerketa eta berrikuntza arloetan posizio ona gorde izan du Euskal Herriak, Euskadiko Autonomia Erkidegoak batez ere. Azken datuek adierazten dute, ordea, beherakada bat egon dela EAE eta Nafarroako ahalegin ekonomikoan

Nazioartekotzea, esportazioei eusteko estrategia

Krisi aroko lehen urteak pasa ondoren Euskal Herriko esportazioak nazioartekotu egin dira eta horrek lagundu du, neurri handi batean, Espainiara egin ohi ziren esportazioen beherakada leuntzen. Baina azken urtetan euskal esportazioen kopuruak gora egin badu ere, oraindik ez dira 2008ko zifrak eskuratu. Bilakaera horren inguruko xehetasunak azaltzen dira jarraian.

Kapitalaren ihesa

Azken hamarkadan, iturri ofizialek erregistraturiko mugimenduaren arabera, Hego Euskal Herrian askoz gehiago izan da atzerriratutako kapital ekonomikoa erakarritakoa baino. Jarraian azaltzen da zein bilakaera izan duen eta zein sektoretan eman diren galera eta irabazi nagusiak.

Landa eremua biztanleria galtzen ari da

Euskal Herriko biztanleriaren hazkundeak ñabardura ugari izan ditzake aztergai dugun alderdiaren arabera. Krisialdi ekonomikoaren hasierak inflexio puntu bat markatu zuen, 2008az geroztik, Euskal Herriko biztanleria murrizten ari baita eta horren ondorio nabarmenenak landa gunean antzeman daitezke.

Aldaketa makroekonomikoak

2008ko krisiak ekarritako finantza kolpeak mundu mailan herrialde askoren BGPren bat bateko beherakada eragin zuen. Euskal Herria 2008ko BGP zifretara hurbiltzen ari da, nahiz eta ez den lehengo bera egungo BPGaren egitura.